Dokumenti 32. redne seje - 19.12.2017

Vabilo: 32. redna seja OS dne 19.12.2017

1. Potrditev zapisnika 31. redne seje OS z dne 21.11.2017

3. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kočevje

4. Letni program športa v Občini Kočevje za leto 2018

6. Poročilo o delu in vizija javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje

  • Točka bo predstavljena na sami seji.

7. Poročilo o delu in vizija javnega zavoda za turizem in kulturo

  • Točka bo predstavljena na sami seji.

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje – prva obravnava

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju šolskih prostorov v občini Kočevje v uporabo

10. Terminski in operativni plan sej OS v letu 2018